Woningwet
De wijzigingen uit de herzieningswet en de Novelle zijn verwerkt in de (herziene) Woningwet.

Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
In het BTIV 2015 wordt nader invulling gegeven aan een aantal zaken die in de herziene Woningwet zijn vastgelegd.

Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
De Regeling bevat nadere bepaling ten behoeve van de Woningwet en het BTIV

Besluit inwerkingtreding
Het Besluit inwerkingtreding geeft aan wanneer de verschillende onderdelen van de wet in werking treden.

Vragen en Antwoorden
Op 1 juni 2015 heeft het Minsterie van BZK een nieuwe versie van haar overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden (Q&A) gepubliceerd.