Huurders en gemeenten krijgen nu de Herzieningswet in werking treedt een steviger positie. Aan u de uitdaging deze belanghouders bij belangrijke beleidsvraagstukken te betrekken. Daarbij is het in ieders belang, dat uw belanghouders goed gefundeerd en gewogen adviseren en meebeslissen. De wensen van de dag passen niet naadloos bij de lange termijn bedrijfsvoering van een vastgoedbedrijf. We ontwikkelden een digitale transparantiegame waarmee u uw belanghouders (maar natuurlijk ook MT en RVC) speels, maar zeer realistisch meeneemt in uw complexe financiële huishouding: de transparantiegame:
• Geeft eenvoudig maar realistisch zicht op effecten van uw voorgenomen beleidsmaatregelen.
• Laat uw belanghouders zelf ‘aan de knoppen’ van uw bedrijfsvoering.
• Maakt de toekomstige effecten van de wensen van de dag direct zichtbaar.
• Biedt een prima basis om tussen verschillende belangen te onderhandelen en de uitkomst te simuleren.
• Geeft volstrekte openheid over uw bedrijfsvoering op basis van publiek beschikbare informatie van ‘Corporatie in Perspectief’ van Aedes en Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

Voorbeeld
Hieronder treft u een voorbeeld van ons interactieve simulatiemodel aan. De situatie is gebaseerd op een fictieve corporatie. Het model bestaat uit drie tabbladen. Het tabblad ‘Kerngegevens’ schetst het vertrekpunt voor de analyses. De gegevens die in dit blad worden gepresenteerd komen rechtstreeks uit de publicatie “Corporatie in Perspectief” van CFV/Aedes.

Wij kunnen het model aanpassen voor uw specifieke situatie. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Meer informatie over ons aanbod leest u hier.