Uiterlijk 31/12/2016 moet u een splitsingsplan indienen waarin staat hoe u de verplichte scheiding tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten wilt regelen. De deelportefeuilles moeten levensvatbaar en financierbaar zijn en het plan moet worden begeleid door zienswijzen van gemeente(n) en huurders. De totstandkoming ervan vraagt om een zorgvuldig proces waarbij niet alleen naar het vastgoed maar ook naar de gevolgen voor organisatie en communicatie worden gekeken.

De wijze waarop het proces wordt georganiseerd is afhankelijk van de keuze die u maakt ten aanzien van het scheiden van uw vastgoedportefeuille. Met onze quick-scan brengen we de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s voor u in beeld en schetsen we – afhankelijk van het te selecteren scenario – een tijdpad voor de implementatie.

Werkwijze
Wij beginnen met het verzamelen van relevante basisgegevens en brengen op basis daarvan de gevolgen van de verschillende opties in beeld. Het resultaat leggen wij vast in een adviesrapport dat u kunt gebruiken als basis voor een discussie over dit vraagstuk binnen uw eigen organisatie.

Aanbod
Wij bieden de quick-scan aan voor een vaste prijs en garanderen een korte doorlooptijd van maximaal 4 weken.

Meer informatie
Voor meer informatie over onze quick-scan kunt u contact opnemen met Erwin Beltman of Erwin van Leeuwen.