De implementatie van de woningwet vraagt de komende tijd veel aandacht van uw corporatie. De reguliere bedrijfsprocessen blijven daarnaast onverdeeld aandacht vragen. Tijdelijke ondersteuning kan daarom wenselijk zijn om aan de invoeringseisen en –data van de wet te voldoen. Vannimwegen levert ondersteuning op diverse fronten, waaronder procesregisseurs die u van voor tot achter bij dit proces begeleiden.

De regisseur:
• Kent alle details van de Woningwet
• Begeleidt u bij het maken van strategische keuzes
• Bewaakt de voortgang en draagt zorg voor een tijdige implementatie van de diverse onderdelen
• Is in staat uw medewerkers aan te sturen en te motiveren
• Rapporteert rechtstreeks aan het bestuur

Indien wenselijk of noodzakelijk kan de regisseur specialisten inschakelen om specifieke onderdelen uit te werken. Op onze algemene pagina over de Woningwet vindt u de belangrijkste thema’s die we tevens als afzonderlijke modules aan kunnen bieden.
Onze procesregisseurs zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken inzake wet- en regelgeving en kennen het klappen van de zweep.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Mario Damen of Erwin Beltman.