Breng uw organisatie in lijn met de Herzieningswet. Vannimwegen ondersteunt bij de (her)organisatie van de klachtenregeling.

Professionaliseren klachtenreglement
Corporaties doen hun uiterste best om hun huurders een goede dienstverlening te bieden. Dat gaat meestal goed, maar soms worden er klachten ingediend.

De Herzieningswet schrijft voor dat een klacht op een zorgvuldige wijze moet worden behandeld, eerst door de werkorganisatie, eventueel daarna door een onafhankelijke Geschillen Commissie. Het is best een uitdaging om dat goed te organiseren. Daarnaast is het een uitdaging om te leren van klachten. Klachten zijn ook een kans om de organisatie te verbeteren!

De werkwijze van Vannimwegen bevat drie processtappen:
1. Quick Scan van de bestaande reglementen en werkcultuur
2. Advies over wat goed gaat, en wat beter kan
3. Uitvoering activiteiten: uitleg over de formele regels (o.a. het Aedes reglement), faciliteren bijeenkomsten tussen bestuur en medewerkers, hulp bij het managen van de klachten, en nemen waar nodig (tijdelijk) zitting in een Geschillen Commissie.

Wij bieden de quick-scan aan voor een vaste prijs en garanderen een korte doorlooptijd van maximaal vier weken.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Frederik Kunst.