goeman borgesius

De Woningwet stamt uit 1901. Minister van Binnenlandse Zaken Hendrik Goeman Borgesius schreef een wetsvoorstel dat grotendeels was gebaseerd op ideeën uit een rapport dat reeds in 1896 was uitgebracht door H.L. Drucker, Prof. H.B. Greven en J. Kruseman, in opdracht van de Maatschappij tot nut van ‘t algemeen.

Op 11 september 1899 dienden de ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën en Justitie, mr. H. Goeman Borgesius, mr. N.G. Pierson en mr. P.W.A. Cort van der Linden het wetsontwerp voor de Woningwet in. Op 1 augustus 1902 trad deze in werking.

Een uitgebreide beschrijving van de totstandkoming en ontwikkeling van de Woningwet is te vinden op Wikipedia.

Lees hier de oorspronkelijke tekst van de wet uit 1901.