In de Roggeveenstraat in Den Haag hebben bewoners zich verenigd om te onderzoeken of ze in coöperatief verband hun woningen kunnen exploiteren. De woningen zijn nu nog eigendom van woningcorporatie HaagWonen die de woningen voor sloop had aangemerkt.

Vannimwegen ondersteunde de bewoners bij de totstandkoming van een ‘businesscase’ waarin de plannen, inclusief een eerste financiële verkenning, zijn uitgewerkt. Een belangrijke eerste stap in de verkenning was een interactieve sessie met bewoners om de (financiële) mogelijkheden te verkennen. Door gebruik te maken van een standaard model dat wij hiervoor ontwikkelden krijgen bewoners inzicht in de opzet van een eigen vastgoedexploitatie en de ‘knoppen’ waaraan zij kunnen draaien.

Wooncoöperatie Roggeveenstraat – Den Haag